DONUTTO

از نوار بالا مراحل را شروع کنید!
برای نمایش بهتر و استفاده از تمام امکانات وب اپلیکیشن DONUTTO با مرورگر کروم باز شود
  • 1- در نوار بالا دکمه را انتخاب کنید.
  • 2- در منوی باز شده گزینه "Open In Chrome" را انتخاب کنید.
از نوار بالا مراحل را شروع کنید!
برای نمایش بهتر و استفاده از تمام امکانات وب اپلیکیشن DONUTTO با مرورگر سافاری باز شود
  • 1- در نوار بالا دکمه را انتخاب کنید.
  • 2- در منوی باز شده گزینه "Open In Safari" را انتخاب کنید.
دوناتو نیاوران
Online Order


دونات بلک فارست

دونات بلک فارست

62 هزار
تومان


شیر عسل

شیر عسل

شیر ، عسل + دونات بایت

29 هزار
تومان


آب پرتقال طبیعی

58 هزار
تومان